Karabük Ünv. Öğretim Üyesi Alımı

Karabük Ünv. Öğretim Üyesi Alımı

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartlan belirtilen Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan sureti, üç (3) adet fotoğraf, özgeçmişi, yayınları (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha, Profesör kadrolarına başvuracaklar ise yayınlarını altı nüsha halinde) hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT: -Profesör ve Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.

- Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini ve haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim Üyesinin isim ve adreslerini eklemelidirler.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADET AÇIKLAMA


FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ


ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI YARDIMCI DOÇENT 1


FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ


KLASİK ARKEOLOJİ YARDIMCI DOÇENT 1


SOSYAL PSİKOLOJİ YARDIMCI DOÇENT 1


GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ YARDIMCI DOÇENT 1

Aktif Haber