Karabük Ünv. Öğretim Üyesi Alımı

Karabük Ünv. Öğretim Üyesi Alımı

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.


Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına,


Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan süreti, üç (3) adet fotoğraf, özgeçmişi, yayınları (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha, Profesör kadrolarına başvuracaklar ise yayınlarını altı nüsha halinde) hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.


NOT: -Profesör ve Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.


- Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.


- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini ve haklarında bilimsel referans alınabilecek üç Öğretim Üyesinin isim ve adreslerini eklemelidirler.


- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.


- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

2.20100510180150.jpg

Aktif Haber