Kamuda personel alımı

Kamuda personel alımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sınavla 32 iş müfettişi yardımcısı alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığının duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Duyuruya göre, sınavla, 17 hukuk fakültesi mezunu, 5 maden, 5 elektrik, 5 inşaat yüksek mühendisi veya mühendisi olmak üzere, iş müfettişi yardımcıları alınacak.

Sınav, 5 Şubat 2011 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal internet adreslerinde ilan edilecek.

Sınava, 2009 veya 2010 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavına katılmış ve işin yürütümüyle ilgili teftiş görevine alınacaklar için KPSSP-21, KPSSP-79 ve KPSSP-103 puan türünden en az 75 puan, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili teftiş görevine alınacaklar için KPSSP-13 puan türünden en az 75 puan almış olanlar katılabilecek.

Adaylarda, işin yürütümü yönünden başvuracak adaylar için, üniversitelerin hukuk fakültelerinden veya bunlara denkliği onaylanmış yerli ve yabancı yüksek okullardan birini bitirmek, işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili teftiş görevine başvuracak adaylar için maden, elektrik, inşaat yüksek mühendisi veya mühendisi olmak şartları aranacak.

-BAŞVURULAR-

Söz konusu sınava katılmak isteyenler başvurularını, 3-18 Ocak 2011 tarihleri arasında mesai saati sonuna kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapacaklara. Bu süreden sonra gelen belgeler kabul edilmeyecek.

Adaylar başvuru koşulları, sınav konuları ve detaylı bilgiyi içeren broşür ile başvuru formunu, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan ve http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal internet adresinden temin edebilecekler.

-AKADEMİK PERSONEL ALIMI-

Bu arada, Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli fakültelerde istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan duyuruya göre, profesör ve doçent kadroları daimi statüde olacak.

Yardımcı doçent adayları için Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünde yabancı dil sınavı yapılacak.

Adaylar başvurularını 15 gün içinde Erzincan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına yapacaklar.

Alınacak olan öğretim üyelerinin görev yapacağı fakülteler ve sayıları şöyle:

''Eğitim fakültesi: Fen Bilgisi Eğitimi (1 profesör), sınıf öğretmenliği (3 yardımcı doçent), bilgisayar ve öğretim teknolojileri (1 yardımcı doçent), eğitimde ölçme ve değerlendirme (1 yardımcı doçent), eğitim yönetimi ve planlama (1 yardımcı doçent), matematik eğitimi (2 yardımcı doçent), eğitim programı ve öğretim (2 yardımcı doçent), rehberlik ve psikolojik danışmanlık (1 yardımcı doçent),

Fen edebiyat fakültesi: Eski Türk Edebiyatı (1 profesör), zooloji (1 doçent), botanik (1 doçent), Eski Türk Dili (1 yardımcı doçent), halk edebiyatı (1 yardımcı doçent), Yeni Türk dili (1 yardımcı doçent), Yeni Türk edebiyatı (1 yardımcı doçent), yeniçağ tarihi (1 yardımcı doçent), ortaçağ tarihi (1 yardımcı doçent), ilkçağ tarihi (1 yardımcı doçent), analitik kimya (1 yardımcı doçent), genel biyoloji (2 yardımcı doçent), katı hal fiziği (1 yardımcı doçent),

Hukuk fakültesi: ceza ve ceza usul hukuku (1 yardımcı doçent), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: sayısal yöntemler (1 yardımcı doçent), muhasebe ve finansman (2 yardımcı doçent),

İlahiyat Fakültesi: dinler tarihi (1 doçent), tefsir (1 yardımcı doçent), Arap Dili ve Belagati (1 yardımcı doçent), tasavvuf (1 yardımcı doçent), din felsefesi (1 yardımcı doçent), İslam hukuku (1 yardımcı doçent), İslam hukuku (1 yardımcı doçent), İslam tarihi (1 yardımcı doçent),

Mühendislik fakültesi: enerji (1 yardımcı doçent), ulaştırma (1 yardımcı doçent), haberleşme (1 yardımcı doçent),

Tıp fakültesi: iç hastalıkları (2 profesör), ortopedi ve travmatoloji (1 profesör), enfeksiyon hastalıkları (1 profesör), biyoistatistik ve tıbbi bilişim (1 doçent), tıbbi biyokimya (1 doçent), tıbbi biyokimya (1 yardımcı doçent), genel cerrahi (1 yardımcı doçent),

Sağlık yüksek okulu: diyetetik (1 yardımcı doçent), hemşirelik (1 yardımcı doçent),

Sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu: çocuk hakları üzerine doktora yapmış (1 yardımcı doçent),

Tercan Meslek Yüksekokulu: Tarih eğitimi alanında doktora yapmış (1 yardımcı doçent),

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu: Hisse senedi piyasası üzerine doktora yapmış (1 yardımcı doçent),

Üzümlü Meslek Yüksek Okulu: Sosyal bilgiler eğitimi alanında doktora yapmış (1 yardımcı doçent)''
Akşam