Kainat kitabı nasıl okunmalı?

Kainat kitabı nasıl okunmalı?

Prof. Dr. Şener Dilek imzalı kitap, kâinata ve tabiata farklı bir bakış açısı getiriyor

A+A-

Prof. Dr. Şener Dilek imzalı, Risale-i Nur ve Said Nursi'yi yeniden yorumlayan Konuşan Kainat, Marifet İklimi, Kimdir Şu Tabiat Ana, Risale-i Nur'un Metod ve Gayesi, Nur Mektebi isimli kitaplar, kâinata ve tabiata farklı bir bakış açısı getiriyor.

Prof. Dr. Şener Dilek'in kaleme aldığı Nur Mektebi adlı çalışma Bir Yol Haritası serisinin 1, 2, 3 ve 4. kitaplarının tek bir ciltte toplanmasından oluşuyor. Risale-i Nur'un üslup ve tarzının metodolojik olarak ele alındığı kitapta, Nur hizmeti hakkında tespitler yapılıyor. Nur Mektepleri'ndeki eğitimin ve edebiyat anlayışının geniş kapsamlı ele alan yazar, Said Nursi yolundan gidenlerin eğitim süreci hakkında bilinmeyenlere ayna tutuyor.

Kitap, ayrıca Risale-i Nur'un önemini vurgulayacak ve risaleler hakkında genel nitelikte bilgiler sunabilecek bir kılavuz niteliği taşıyor. Risaleler hakkında diğer bir aydınlatıcı kitap ise Risale-i Nur'un Metod ve Gayesi. Risaleleri ve hizmet tarzını araştırmak isteyenler için kapsamlı bilgiler içeren kitapta, Risale-i Nur'un tarz ve üslubu, bakış ve yaklaşımı, meslek ve meşrebinin temel çizgileri hakkında genel hatlarıyla bir değerlendirme yapılıyor. Risale-i Nur'un hizmet tarzını öğrenmek isteyenlere pratik bir yaklaşımla faydalı olmak, yetersiz bilgi edinenlerin bilgilerini tamamlamak amacını taşıyan çalışma, Risale okumalarına farklı bir boyut kazandırıyor.

Konuşan Kainat adını taşıyan kitap ise yaratılan her canlı ve nesneye bir sanat eseri gözüyle bakmanın güzelliği aktarılıyor. 'Kainat kitabı okumayan, kainat müzesinde antika asar-ı İlahiye'yi temaşa etmeyen, onların lisanlarına aşina olmayanlar raşid sayılmazlar 'diyen Dilek, olgun bir insanın kainat kitabını dikkat ve ibretle okuyacağının altını çiziyor. Eşsiz sanat eserlerine duyulan hayranlığın gerçek sanat eserlerine sahip olan yeryüzüne ve Yüce Yaratıcıya duyulması gerektiğine dikkat çeken yazar, yaratılan her canlının bir mucizeyi barındırdığını dile getiriyor: 'Bütün alemler, birer kaside/ Medhü senasını ediyor, sanatkarının./ İnsanlar o kasidenin ' Şah Beyit'i, Berceste'si ' Kainatın seslerine ve güzelliklerine bir çağrıyı içeren, yeryüzünün muhteşem bir müze ve muazzam bir sergi olarak nitelendirildiği Konuşan Kainat kitabı, birbirinden özgün hikayelerle yaşadığımız dünyaya yeni bir bakış getiriyor.

HERŞEY SEBEPLERLE AÇIKLANABİLR Mİ?

Prof. Şener Dilek, Kimdir Şu Tabiat Ana isimli çalışmasını ise farklı bir teknikle kaleme alıyor. Yazar, bu kez seçtiği hikâyeleri gerçek hayattan alınmış kesitlerden oluşturuyor. Dilek, hikâyelerinde kâinat kendi kendine olmuştur, tabiatın eseridir şeklindeki bakış açısını değiştirmeye ve modern insanın klişeleşmiş fikirlerini çürütmeye çalışıyor. Zihni katılaşmış insanları, inkâr ve infial psikolojisinden sıyırıp insafla bakmaya, daha derin düşünceye sevk etmek adına kaleme alınan kitap, tabiat fikrine saplanmış zihniyete verilmiş bir cevap olma özelliği taşıyor. Marifet İklimi ise imanın güzelliğine odaklanıyor. Dört bölümden oluşan kitapta, Bir Marifet Güneşi başlığını taşıyan birinci bölümde Bediüzzaman Said Nursi anlatılıyor. Risale-i Nur'da Tevhid Delilleri isimli ikinci bölümde ise Kainat Kitabı, Kuran -ı Azimüşşan, Hz. Muhammed ve Vicdan-ı Beşer çerçevesinde Risale-i Nur ayrıntılı bir biçimde ele alınıyor. İman Mertebeleri bölümünde de Risale-i Nurun iman hakikati konusunda yaklaşımı analiz ediliyor. Son bölümde ise ibadetin faydaları, kadere iman ve teslim psikolojisi anlatılıyor.  (Yeni Şafak-Kitap Eki)