Kahrolsun o yalancılar! Onlar cehâlet içinde bulunan gafillerdir

Kahrolsun o yalancılar! Onlar cehâlet içinde bulunan gafillerdir

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Zâriyât Sûresi 7-14. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

7, 8-(Çeşitli) yollara sâhib olan göğe yemîn olsun ki, doğrusu siz (peygamber ve Kur’ân hakkında) gerçekten çeşitli sözler (iddiâlar) içindesiniz.

9-Ondan (Kur’ân’dan) çevrilen, çevrilir.

10-Kahrolsun o yalancılar!

11-O kimseler ki, onlar cehâlet içinde bulunan gafillerdir.

12-“Dîn (hesab) günü ne zaman?” diye soruyorlar.

13-O gün onlar, ateş üzerinde azâb edileceklerdir.

14-(Zebâniler onlara:) “Tadın azâbınızı! Kendisini acele istemekte olduğunuz şey, (işte) budur!” (derler.)