Kâfirden de olsa mazlumun bedduasından sakının çünkü...

Kâfirden de olsa mazlumun bedduasından sakının çünkü...

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Enes (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Kâfirden de olsa mazlumun bedduasından sakının. Çünkü onun aziz ve celil olan Allah'a ulaşmasına engel olacak hiçbir perde yoktur.

(Camiüssağir-2915)