İTÜ Öğretim Elemanı Alımı

İTÜ Öğretim Elemanı Alımı

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

T.C. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


Üniversitemiz Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi (Lisans üstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilirler.) ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar:

- 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamada ALES’den en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS sınavından veya ÜDS sınavından en az 65 veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Özel Şartlar:

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

- Değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

Muafiyet:

· Doktorasını tamamlamış olanlar,

· Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

· Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,

—Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

Müracaatta İstenen Belgeler:

1- Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı, ilan tarihi ve son başvuru tarihi, yazışma adresleri ve telefon numaralarını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş

3- Merkezi Sınav (ALES) belgesi fotokopisi

4- Yabancı dil belgesi (KPDS veya ÜDS’den en az 65 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belge)

5- Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi.

6- Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, doktora)

7- Lisans transkripti (Resmi)

8- Nüfus cüzdan fotokopisi

9- Vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)

Başvurular İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Ayazağa Kampüsü, Maslak/İstanbul adresine, şahsen veya posta ile yapılmalıdır.(Süresi içinde yapılmayan başvurular eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)

Duyurulur.