İşte, vaad edilmekte olduğunuz Cennet budur! 

İşte, vaad edilmekte olduğunuz Cennet budur! 

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Kaf Sûresi 31-35. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

31-Cennet ise takvâ sâhiblerine yaklaştırılmıştır, uzak değildir!

32, 33-(Onlara şöyle denir:) “(İşte,) va‘d edilmekte olduğunuz (Cennet) budur! (Allah’a) çokça yönelen (tevbe eden), (O’nun emir ve yasaklarını) gözeten, görmediği hâlde Rahmân’dan korkan ve (Allah’a) yönelmiş bir kalb ile gelen herkes içindir!”

34-“Oraya selâmetle girin! Bu, ebedîlik günüdür!”

35-Orada kendileri için ne isterlerse vardır; katımızda daha fazlası da vardır!