İşte Said Nursi’nin malvarlığı

İşte Said Nursi’nin malvarlığı

Bediüzzaman Said Nursi Urfa'da vefat ettikten sonra Cumhuriyet savcısı ve tereke hâkimi vefat ettiği otele geldi ve tek tek not aldı

A+A-

İbrahim Mert'in haberi:

RİSALEHABER-Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 23 Mart 1960 tarihinde Urfa'da vefat ettiği haberi ulaşınca emniyet ve savcılık harekete geçti.

O anları Abdülkadir Badıllı ağabey şöyle anlatıyor:

Tereke hâkimi geldi. Üstadın saat, cübbe, sarık ve cebindeki birkaç kuruş bozuk para gibi eşyasını tesbit etti. Bilahare Üstadın talebelerinin müracaatları üzerine, bu eşyanın hayatta olan kardeşi Abdülmecid Efendiye teslim edilmesine dair karar yazdı.

Tereke Hâkiminin gelmesi ve tuttuğu tutanak ve karar evrakı şöyledir: Evvela Emniyet Müdürlüğünden Savcılığa müracaat edilmiş, Savcılık da Tereke Hâkimine bildirmiştir. Aynen şöyle:

tereke.jpgTC Urfa
C. Müdde-i Umumiliği

Sayı
2293
Urfa: 23.3.960

Çok aceledir

TEREKE HÂKİMLİĞİNE – Urfa

21.3.1963 günü vilayetimize gelerek İpek Palas otelinin 20 nolu odasına inen Said-i Nursi’nin 23.3.960 günü saat 10’da kendi eceliyle vefa ettiği Urfa emniyet Müdürlüğünün 23.3.960 tarih ve 1 sayılı yazısıyla bildirilmiştir.

TİM. 110

Adı geçenin sahipsiz bulunması hasebiyle yedindeki eşyasının Hâkimliğinizce tesbit ve gereğinin ifası rica olunur.

TC
URFA
TEREKE HÂKİMLİĞİ

Esas: 1960/1
Hâkim: Özdemir Türker 12096
Kâtip: İbrahim Dedeşah

Müteveffa Said-i Nursi’ye ait eşyalar yed-i emin olarak Zübeyir Gündüzalp, Bayram Yüksel ve Hüsnü Bayram’a teslim edildiğinde, kendileri bugün Hâkimliğimize müracaatla müteveffanın yegâne varisinin Konya İmam-Hatip Okulunda bulunan Arapça Öğretmeni Abdülmecid Ünlükul’un olduğunu bildirerek eşyanın oraya gönderilmesini taleb ettiler.

G.D. müteveffanın yakınlarının beyanına göre, varisinin Konya İmam Hatip Okulunda bulunan Arapça Öğretmeni Abdülmecid Ünlükul’un olduğu beyan edildiğinden, mumaileyh müteveffanın yegâne varisi olup olmadığı tesbit edilerek, kendisinden başka varisi yoksa eşyaların nüfus kaydı veya veraset ilamı mucibince kendisine ödenmesi için Konya Tereke Hâkimliğine müzekkere yazılmasına, eşyaların mezkûr Hâkimliğe gönderilmesine karar verildi. 26/3/1960

Kâtip        Hâkim 12096
İmza

Hâkim: Özdemir Türker 12096
Kâtip: İbrahim Dedeşah

Müteveffa Said-i Nursi’ye ait eşyaların Konya Tereke Hâkimliğine 26.3. tarihinde 741, 742, 743, 744, 745, 746 numaralı posta makbuzuyla gönderildiği, posta masrafı olarak üç bin dört yüz elli kuruş masraf yapıldığı ve terekede bulunan on beş liranın buna mahsub edildiği görülmüştür.

G.D. Dosyasının hıfza kaldırılmasına karar verildi. 26/3/960

Kâtip        Hâkim
İmza        İmza

Tereke Hâkimliğinin Said Nursi'nin odasında tesbit ettiği eşyaların listesi:

Eşyanın cinsi     Adedi    Kıymeti-Kuruş

Cizlavet marka bir çift lastik   1      500

Bir sepet içinde:
-Dört adet sefer tası içi
-Bir adet çinko tencere küçük
-Bir tane küçük çaydanlık
-Bir ayaklı bardak,
-İki tane ayaksız bardak         150
-Bir adet eski çarşaf
-Bir eski Frenk gömleği
-Bir tane eski iç gömlek
-Sarık üzerine sarılacak bez
-Üç tane mendil, bir havlu
-Bir de pamuklu hırka, bir eski gömlek
-Bir eski çarşaf ve mendil, bir eski bohça 1750
-Bir adet havlu 200
-Bir adet kırık gözlük
-Bir adet dua kitabı
-Eski yazı takvim
-İki adet kalem

Başkaca tesbit edilecek eşyası kalmadı.

Müteveffanın yanında bulunanlardan Said-i Nursi’nin Afyon Vilayetinin Emirdağ kazasında tüccar Kadir Çalışkan’a ait bir taksi mevcut olduğunu ve müteveffanın onunla seyahat etmekte bulunduğunu, müteveffanın Konya’da İmam-Hatip Okulunda Arapça Öğretmeni olan Abdülmecid Ünlükul isminde bir kardeşi bulunduğunu, başkaca kardeşi olmadığını, Said-i Nursi’nin de hayatında evlenmemiş bulunduğunu, müteveffanın nüfus cüzdanı bulunmadığını, Emirdağ nüfusunda kayıtlı olduğunu bildirdiler.

Müteveffa ile birlikte bulunan ve ibraz ettiği nüfus kaydına göre Zonguldak’ın Safranbolu kazası Babasultan mahallesinde, hane no: 58, cild: 1, 67 numarada kayıtlı Hüsnü Bayramoğlu…”

Ve bu tutanakta Üstadla beraber Urfa’ya gelmiş bulunan diğer iki talebesinin isim ve künyeleri kaydedildikten…  ve arabanın plaka numarası, motor numarası vesair tesbit edildikten sonra şöyle denilmektedir:

“Bu sırada müteveffanın üzerinde on beş lira bozuk para çıktı. Ruhsatnamede görünen kahverengi vasıtanın halen Hüsnü Bayram’ın şoförlüğünü yapmakta olduğu vasıta anlaşılmakta, eşyalar yed-i emin olarak ve taksinin sahibi bulunan Kadir Çalışkan’a teslim edilmek üzere, yed-i emin olarak Ziver Gündüzalp, Bayram Yüksel ve Hüsnü Bayram’a teslim edildi. Tanzim olunan zabıt birlikte imza altına alındı. 23/3/960

Hâkim   Kâtip Mübaşir  Bilirkişi Yediemin
Ö. Türker      İ. Dedeşah  S. Dur  Cemal Çopur

Yediemin  Yediemin  Yediemin  
Ziver Gündüzalp,        Hüsnü Bayram       Bayram Yüksel

Hazret-i Üstadın beraberinde Urfa’ya gelen sadık hizmetkârları, Üstadın şahsi eşyalarının şer’an varisi olan kardeşi Abdülmecid’e teslim edilmesini Tereke Hâkiminden istemişlerdir.

Amma Hazret-i Üstadın te’lifatı olan Risale-i Nur eserleri ve bu eserlerden hâsıl olan tayinat parasının beşte biri Hazret-i Üstadın kesin, şüphesiz ve te’vilsiz vasiyetnameleri mucibince yine Nur Talebeleri cemaatine ve Nur Hizmetiyle meşgul naşirlerine teslimi için, olduğu gibi eski durumunda bırakılmışlardır. 

HABERE YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
3 Yorum