İşte onların çalışmaları Allah katında makbûldür

İşte onların çalışmaları Allah katında makbûldür

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), İsrâ Sûresi 18-21. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

18 . Kim çabuk geçen (bu dünyay)ı isterse, (artık) orada istediğimiz şeyi kimin için dilersek, kendisine çabucak veririz; sonra ona Cehennemi tahsîs ederiz; kınanmış ve kovulmuş olarak oraya girer.

19 . Kim de âhireti ister ve mü’min olarak ona lâyık bir gayretle çalışırsa, işte onların çalışmaları (Allah katında) makbûldür.

20 . Herbirine, onlara ve bunlara (dünyayı isteyenlere de, âhireti isteyenlere de) Rabbinin ihsânından meded veririz. Rabbinin ihsânı ise (kimseye) yasaklanmış değildir.

21 . Bak, (rızıkta ve makamda) onların bazısını bazısından nasıl üstün kıldık! Elbette âhiret, hem dereceler i‘tibâriyle daha büyük, hem de üstünlük i‘tibâriyle daha büyüktür.