İşte onlar Ashâb-ı Meymene, bunlar da Ashâb-ı Meş’emedir

İşte onlar Ashâb-ı Meymene, bunlar da Ashâb-ı Meş’emedir

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Beled Suresi 8-20. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

8,9,10,11 . (Biz) ona (diğer insanlar gibi) iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona da (hayır ve şer) iki yol gösterdik. Fakat (o), sarp yokuşu aşamadı.

12 . O sarp yokuşun ne olduğunu sana ne bildirdi?

13,14,15,16 . (O,) bir kölenin âzâd edilmesi (ve kişinin kendi nefsini ateşten kurtarması)dır. Veya bir açlık gününde akrabâlığı olan bir yetîmi veya toz toprak içinde kalmış bir yoksulu doyurmaktır.

17,18 . Sonra (bütün bunları yaparken) îmân edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte onlar Ashâb-ı Meymene (amel defterleri sağ eline verilenler)dir.

19,20 . Âyetlerimizi inkâr edenler ise, onlar Ashâb-ı Meş’eme (amel defterleri sol eline verilenler)dir. Üzerlerinde (kapıları sımsıkı) kapatılmış bir ateş vardır!