İşte olgun müminlerin özellikleri!

İşte olgun müminlerin özellikleri!

Hadis-i Şerif

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cündüb bin Abdullah​ (ra) rivâyet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Dinde tavizsizlik, yumuşaklıkta tedbirlilik, îmanda kesinliğe ulaş­mak, ilimde aç gözlü olmak, yürekte şefkat, âlim olmakla birlikte yu­muşak huylu olmak, fakirlikte sabır, tamahkârlıktan sakınmak, he­lâl kazanç, istikâmet üzere iyilik, doğru yolda gayret, nefsânî istekle­rini dizginlemek, bitkin düşene merhamet.

Allah'ın mü'min kulu, kızdığına zulmetmez. Sevdiği kişi için güna­ha girmez. Kendisine emânet edilen şeyi zayi etmez. Hased etmez. Başkasının şerefini lekelemez. Sövüp saymaz. Şahidi bulunmasa da üzerindeki hakkı itiraf eder. Başkasına kötü lakap takmaz.

Namazda huşu sahibidir. Zekâtını acilen verir. Sarsıcı olaylarda metanetini kaybetmez. Bollukta çok şükreder. Sahip olduklarına ka­naat eder. Kendisine âit olmayan şeyi "Benimdir" diye iddia etmez. Başkalarının kusurlarını biriktirip intikam alma yoluna gitmez. Yap­mak istediği bir işe cimrilik mâni olmaz. Öğrenmek için insanlarla haşir neşir olur. 
 

Meseleleri kavramak için insanlarla konuşur. Zulüm ve haksızlık da görse Rahman olan Allah bizzat intikamım alıncaya kadar sabreder.

Camiüssağir-2471