İşte mahlûkatın en hayırlısı ancak onlardır!

İşte mahlûkatın en hayırlısı ancak onlardır!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Beyyine Sûresi 6-8. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

6-Şübhesiz ki kitab ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler, Cehennem ateşindedirler; orada ebedî olarak kalıcıdırlar. İşte mahlûkatın en şerlisi ancak onlardır!

7-Şübhesiz ki îmân edip sâlih ameller işleyenler var ya, işte mahlûkatın en hayırlısı (da) ancak onlardır!

8-Onların Rableri katındaki mükâfâtı, altlarından ırmaklar akan Adn Cennetleridir; orada ebedî olarak devamlı kalıcıdırlar. Allah onlardan râzı olmuştur ve (onlar da) O’ndan râzı olmuşlardır. İşte bu (karşılık), Rabbisinden korkan kimseler içindir.