İşte dîn (hesab) gününde onların ağırlanışı böyledir!

İşte dîn (hesab) gününde onların ağırlanışı böyledir!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Vakıa Suresi 41-57. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

41 . Ashâb-ı Şimâl (amel defterleri sol eline verilenler) ise, ne (bedbaht insanlardır o) Ashâb-ı Şimâl!

42,43,44 . (Onlar) nüfûz edici bir ateş ve bir kaynar su içinde, serinliği vehoşluğu (bir faydası) olmayan simsiyah dumandan bir gölge içindedirler!

45,46,47,48 . Çünki onlar, bundan önce (ni‘metler içinde) şımartılmış kimseler idiler. Ve o büyük günâh üzerine (şirki işlemekte) ısrâr ediyorlardı. Ve diyorlardı ki: “(Biz) öldüğümüz ve bir toprak ve bir kemik yığını hâline geldiğimiz zaman mı, gerçekten biz mi yeniden diriltilecek olan kimseleriz? Önceki atalarımız da mı?”

49,50 . De ki: “Şübhe yok ki öncekiler de, sonrakiler de, bilinen bir günün belli bir vaktinde elbette toplanacak olanlardır.”

51,52 . Sonra muhakkak ki siz, ey dalâlet içinde olanlar, yalanlayıcılar! (Siz) şübhesiz bir ağaçtan, zakkumdan yiyecek olan kimselersiniz!

53,54 . Üstelik ondan karınları(nızı) dolduracak olanlarsınız! Onun üzerine de kaynar sudan içecek kimselersiniz!

55,56,57 . Hem de bir türlü suya kanmayan bir hastalığa yakalanmış develerin içişi gibi içecek olanlarsınız! İşte dîn (hesab) gününde onların ağırlanışı böyledir! Sizi biz yarattık; o hâlde tasdîk etmeniz gerekmez mi?