İstanbul Ünv. Personel Alımı

İstanbul Ünv. Personel Alımı

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

4/B (Sözleşmeli Personel) giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eldi 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre 2008 KPSS (B) gurubu puan sırası esas aiınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

1.20100510175920.jpg

1- ARANILAN GENEL KOŞULLAR

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

(2) Erkek adaylar için askerlik hizmetini bilfiil tamamlamış olmak,

(3) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

(4) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek,

(5) 2008 KPSS (B) gurubu Lisans KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

(6) 5917 Sayılı Kanunun 47 maddesinin 5. fıkrasının (a) bendinin son paragrafı gereğince 01/01/2010 tarihinden itibaren herhangi bir kamu kurumundan ayrılmış ya da çalışıyor olmamak.

(7) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamış olmak.

2- ÖĞRENİMLE İLGİLİ KOŞULLAR:

1- Hemşire: Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu (Hemşirelik Bölümü), Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hemşirelik Bölümü) Lisans mezunu olmak

2-Biyolog: Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu olmak

3-Laborant: Sağlık Hizmetlen Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuar Bölümü Önlisans Mezunu olmak

3-BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve ZAMANI

1) Lisans mezunları için 2008 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne bakılacaktır. Adaylann başvurularını İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diplomalarının aslı ve fotokopisi, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir), erkek adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir.

(2) Adaylann posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

(3) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçlan ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykın beyanda bulunan adaylann müracaatlan kabul edilmeyecek ve haklannda Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

(4) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adaylann müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

(5) Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr web adresinde yayınlanacaktır.

(6) Başanlı adaylann listesi, işe başlamalan için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü aynca bir tebligat yapılmayacaktır.

NOTLAR

1) Başvuru ve atanma işlemleri sırasında gerçeğe aykın beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

2) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat geçerlidir.

Aktif Haber