İşleyegeldiğiniz ameller sebebiyle âfiyetle yiyin, için!

İşleyegeldiğiniz ameller sebebiyle âfiyetle yiyin, için!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Mürselat Sûresi 37-44. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

37-Yalanlayanların o gün vay hâline!

38-(Onlara şöyle denilir:) “Bu, (hak ile bâtılın) ayırma (hüküm verme) günüdür! Sizi ve (sizden) öncekileri bir araya getirdik.”

39-“Artık (azabdan kurtulmak için) bir tuzağınız varsa, haydi bana tuzak kurun!”

40-Yalanlayanların o gün vay hâline!

41, 42-Şübhesiz ki takvâ sâhibleri (ise, o gün) gölgelerde ve pınar başlarında, canlarının çekmekte olduğu meyveler arasındadırlar.

43-(Onlara şöyle denilir:) “İşleyegeldiğiniz (sâlih) ameller sebebiyle (bir mükâfât olarak), âfiyetle yiyin, için!”

44-İşte biz, iyilik edenleri böyle mükâfâtlandırırız.