İslâm yolunda dosdoğru gitselerdi, elbette onlara bol su verirdik

İslâm yolunda dosdoğru gitselerdi, elbette onlara bol su verirdik

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Cin Suresi 15-17. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

15 . “(Hak yoldan) sapanlara gelince, artık (onlar) Cehenneme odun olmuşlardır!”

16 . (Ey Habîbim!) Eğer (o kâfirler) o yolda (İslâm yolunda) dosdoğru gitselerdi, elbette onlara bol su verirdik (rızıklarını bollaştırırdık).

17 . Tâ ki onları, onda (o bolluk içinde) imtihân edelim. Artık kim Rabbisinin zikrinden (Kur’ân’dan) yüz çevirirse, (Rabbi de) onu çetin bir azâba sokar!