İsa mucizelerle gelince şöyle demişti: Allah’tan sakının ve bana itâat edin!

İsa mucizelerle gelince şöyle demişti: Allah’tan sakının ve bana itâat edin!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Zuhruf Suresi 63-66. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

63 . Îsâ ise mu‘cizelerle gelince şöyle demişti: “(Ben) size hikmet getirdim ve üzerinde ihtilâfa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için (geldim). Öyle ise Allah’dan sakının ve bana itâat edin!”

64 . “Şübhesiz ki benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz ancak Allah’dır; o hâlde O’na ibâdet edin! Bu, dosdoğru bir yoldur!”

65 . Fakat (Îsâ’dan sonra) aralarından (çıkan) o fırkalar, ihtilâfa düştü. Artık (pek) elemli bir günün azâbından dolayı, o zulmedenlerin vay hâline!

66 . Onlar farkında değillerken kıyâmetin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar?