İnsanların en şerlisinin şerlisi dini âlet ederek dünyalık kazanç peşinde koşandır

İnsanların en şerlisinin şerlisi dini âlet ederek dünyalık kazanç peşinde koşandır

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Muaz bin Cebel (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

İnsanların en şerlisinin kim olduğunu söyleyeyim mi? Tek başına yiyen, iyiliğini esirgeyen, yolculukta arkadaşlarını terk eden, hizmetçisini döven kimsedir. 

Bundan daha şerlisini söyleyeyim mi? İnsanlara kin besleyen, insanların da kendisine kin beslediği kimsedir. 

Daha şerlisini de bildireyim mi? Şerrinden korkulan, hayrı umulmayandır. 

Daha şerlisini bildireyim mi? Başkasına dünyalık bir menfaat sağlamak için âhiretini satandır. 

Bundan daha şerlisi ise dini âlet ederek dünyalık kazanç peşinde koşandır.

(Camiussağir-2884)