İnsanların en âcizi, duadan âciz olandır

İnsanların en âcizi, duadan âciz olandır

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

İnsanların en âcizi, duadan âciz olandır. İnsanların en cimrisi selâmı esirgeyendir.

(Camiüssağir-1145)