İnsanın san'atıyla Hâlıkın san'atı arasındaki fark

İnsanın san'atıyla Hâlıkın san'atı arasındaki fark

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

İ'lem eyyühe'l-aziz!

İnsanın san'atıyla Hâlıkın san'atı arasındaki fark: İnsan kendi san'atının arkasında görünebilir; amma Hâlıkın masnuu arkasında yetmiş bin perde vardır.

Fakat, Hâlıkın bütün masnuatı def'aten bir nazarda görünebilirse, siyah perdeler ortadan kalkar, nuranîler kalır.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye