İnsan, Rabbine karşı gerçekten çok nankördür!

İnsan, Rabbine karşı gerçekten çok nankördür!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Adiyat Sûresi 6-11. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

6-Şübhesiz ki insan, Rabbine karşı gerçekten çok nankördür!

7-Şüphesiz buna elbette kendisi de şâhiddir!

8-Ve gerçekten o, (kendi menfaatine olan) hayır (mal) sevgisi için doğrusu pek şiddetlidir (cimrilik eder).

9, 10, 11-Fakat (insan) bilmez mi ki, kabirlerin içinde bulunanlar (diriltilip dışarı) çıkarıldığı ve sînelerde bulunan (sır)lar ortaya konulduğu zaman, şübhesiz Rableri o gün onlar(ın her yaptıkların)dan elbette hakkıyla haberdar olandır.