İnsan kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor?

İnsan kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor?

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Beled Suresi 1-7. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

1 . Yemîn ederim bu beled’e (Mekke’ye)!

2 . Ki sen bu beldede oturmaktasın.

3 . Ve (yemîn ederim) babaya ve doğan (çocuğ)a!

4 . (Ki) insanı, gerçekten bir meşakkat içinde (olmak üzere) yarattık.

5 . (O,) kendisine hiç kimsenin aslâ güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

6 . (Övünerek:) “(İslâm düşmanlığı uğrunda) yığın yığın mal telef ettim!” diyor.

7 . Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor?