İnsan, kemiklerini aslâ bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor?

İnsan, kemiklerini aslâ bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor?

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Kıyame Sûresi 1-5. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:
[Mekke devrinde nâzil olmuştur, 40 âyettir.]

1-Kıyâmet gününe yemîn ederim!

2-(Pişmanlık duyup) dâimâ kendini kınayan nefse de yemîn ederim (ki öldükten sonra diriltileceksiniz)!

3-İnsan, kendisinin kemiklerini aslâ bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor?

4-Evet! (Bir araya getiririz!) (Biz) onun parmak uçlarını (parmak izlerine varıncaya kadar) düzenlemeye (eski hâline getirmeye) gücü yetenleriz.

5-Fakat insan önünde(ki gelecekte) de günâh işlemek ister. (*)

(*) Bu âyet-i celîleye: “Fakat insan önündekini (kıyâmeti) yalanlamak ister!” diye de ma‘nâ verilmiştir. (Celâleyn Şerhi, c. 8, 173)