İnsan 'Buna ne oluyor?' dediği zaman!

İnsan 'Buna ne oluyor?' dediği zaman!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Zilzal Sûresi 1-8. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor
[Medîne devrinde nâzil olmuştur, 8 âyettir.]

1, 2, 3-Yer, (o şiddetli) zilzâl’iyle (sarsıntısıyla) sarsıldığı; yeryüzü, ağırlıklarını (dışarıya) çıkardığı ve insan: “Buna ne oluyor?” dediği zaman!

4-O gün (yer, bütün) haberlerini anlatır.

5-Çünkü Rabbin, (bunu) ona vahyetmiştir (emretmiştir).

6-O gün insanlar, amelleri(nin karşılığı) kendilerine gösterilmek için (mahşer yerinden) bölük bölük (Cennet ve Cehennemdeki yerlerine) döner(ler).

7-Artık kim zerre kadar bir hayır yapıyorsa, onu görecek!

8-Kim de zerre kadar bir şer işliyorsa, onu görecek