İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor?

İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor?

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Kıyame Suresi 36-40. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

36 . İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor?

37 . (O,) akıtılan bir menîden bir nutfe (hakîr bir damla sudan süzülmüş hulâsa) değil miydi?

38 . Sonra bir alaka oldu da, (Allah onu insan şeklinde) yarattı ve (a‘zâlarını) düzenledi.

39 . Derken ondan erkek ve dişi, iki eş kıldı.

40 . Bu(nları yapan), ölüleri diriltmeye kādir değil midir?