İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor?

İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor?

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Kıyame Sûresi 36-40. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

36-İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor?

37-(O,) akıtılan bir menîden bir nutfe (hakir bir damla sudan süzülmüş hulâsa) değil miydi?

38-Sonra bir alaka oldu da, (Allah onu insan şeklinde) yarattı ve (a‘zâlarını) düzenledi.

39-Derken ondan erkek ve dişi, iki eş kıldı.

40-Bu(nları yapan), ölüleri diriltmeye kadir değil midir?