İman, yetmiş küsur bölümdür, en üstünü ve en aşağısı şunlardır

İman, yetmiş küsur bölümdür, en üstünü ve en aşağısı şunlardır

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

İman, yetmiş küsur bölümdür. En üstünü lâ ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise insanların gelip geçtiği yoldan sıkıntı verici şeyleri kaldırmaktır. Haya da imandan bir bölümdür.

(Camiussağir-3096)