İmân ile küfrün mukayesesi şuna benzer: Allah, gökten bir su indirdi

İmân ile küfrün mukayesesi şuna benzer: Allah, gökten bir su indirdi

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Ra'd Sûresi 17-19. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

17 . (Îmân ile küfrün mukāyesesi şuna benzer: Allah,) gökten bir su indirdi de vâdiler kendi mikdarlarınca aktı; sel de üste çıkan bir köpük yüklendi. Bir ziynet veya bir eşyâ yapmak için, ateşte üzerini körüklemekte oldukları şeyler (ma‘denler)den de buna benzer bir köpük meydana gelir. İşte Allah, hak ile bâtıla böyle misâl getirir. Ama köpüğe gelince, böylece (o) yok olarak gider, (bâtıl böyledir). Hâlbuki insanlara fayda veren şeyler ise, artık o yerde (sâbit olarak) kalır (hak da buna benzer). İşte Allah, böyle misâller getirir.

18 . Rableri(nin emri)ne icâbet edenlere, (yaptıklarının) daha güzeli (olan bir karşılık, Cennet) vardır. O’na icâbet etmeyenler ise, eğer yeryüzünde bulunanların hepsive onunla berâber bir misli daha gerçekten kendilerinin olsa, (Allah’ın azâbından kurtulmak için) onu elbette fedâ ederlerdi. İşte onlara hesâbın kötüsü vardır ve varacakları yer Cehennemdir. O ise, ne kötü yataktır!

19 . (Habîbim, yâ Muhammed!) O hâlde Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse, (îmân hakîkatlerine gözleri kapalı) o kör kimse gibi olur mu? (Bundan) ancak (istikāmetli) akıl sâhibleri ibret alırlar.