İmam-ı Gazâlî neden 'ikinci diriliş birinci dirilişe muhaliftir' dedi?

İmam-ı Gazâlî neden 'ikinci diriliş birinci dirilişe muhaliftir' dedi?

Çok âyetlerin sarahatine muhalif olur

A+A-

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin BARLA LAHİKASI adlı eserinden bölümler.)

 Hulûsi Beye yazılmıştır.

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

Sual: İmam-ı Gazâlî'nin "Neş'e-i uhrâ, neş'e-i ûlâya bütün bütün muhaliftir" demesinin sebebi?

Elcevap: Hüccetü'l-İslâm İmam-ı Gazâlî'nin "Neş'e-i uhrâ, neş'e-i ûlâya bütün bütün muhaliftir" demesi, mahiyet ve cinsiyet itibarıyla değildir. Çünkü, يُحْيِى اْلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ 2 ve هُوَ الَّذِى يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ 3 gibi çok âyetlerin sarahatine muhalif olur. O muhalefet, keyfiyet ve suret itibarıyladır. Hem de umur-u uhreviyenin mertebece fevkalâde yüksek olmasına işarettir.

Hem de Gazâlî'nin haşr-i cismaniyle beraber haşr-i ruhânînin dahi vuku bulmasına, bazı ehl-i bâtına taklit ve mümâşât cihetiyle bir işaretidir.

Said Nursi

Neş'e-i uhrâ: Ahirette dirilme, ikinci diriliş
Neş'e-i ûlâ: Birinci diriliş

1) Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah'ın adıyla.
2) "Ölümünden sonra yeryüzünü O diriltir. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız." Rum Sûresi, 30:19.
3) "Halkı (mahlûkları) önce yaratan, sonra iade edecek olan Odur." Rum Sûresi, 30:27.