İlmiyle amel eden âlim kendini ibâdete veren kimseden yetmiş derece üstündür

İlmiyle amel eden âlim kendini ibâdete veren kimseden yetmiş derece üstündür

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

İlmiyle amel eden âlim kendini ibâdete veren kimseden yetmiş derece üstündür.

(Camiüssağir-3178)