İkindi namazını kaçıran, çoluk çocuğunu ve malını yitirmiş gibi zarardadır

İkindi namazını kaçıran, çoluk çocuğunu ve malını yitirmiş gibi zarardadır

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

İbni Ömer (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

İkindi namazını kaçıran, çoluk çocuğunu ve malını yitirmiş gibi zarardadır. 

(Camiüssağir-7750)