İki kişi kendi aralarında gizlice konuşuyorlarsa, aralarına girme

İki kişi kendi aralarında gizlice konuşuyorlarsa, aralarına girme

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

îbni Ömer (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

İki kişi kendi aralarında gizlice konuşuyorlarsa, aralarına girme.

(Camiüssağir-813)