İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir ama birbirine karışmazlar

İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir ama birbirine karışmazlar

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Rahman Suresi 19-23. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

19. İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir.

20. (Ama) aralarında bir engel vardır; birbirine tecâvüz etmezler (karışmazlar)!

21. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız?

22. O ikisinden inci ve mercan çıkar!

23. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız?