İki arkadaşım var: Bi­risi yumuşaklığı emreder, diğeri şiddeti

İki arkadaşım var: Bi­risi yumuşaklığı emreder, diğeri şiddeti

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ümmü Seleme (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

İki melek vardır: Biri şiddeti emreder, diğeri yumuşaklığı. Her iki­si de haklıdır. Birincisi Cebrail, ikincisi Mikâil'dir.

İki peygamber vardır: Birisi yumuşaklığı, diğeri şiddeti emreder. Her ikisi de haklıdır. Birisi Hz. İbrahim, diğeri de Hz. Nuh'tur.

İki arkadaşım var: Bi­risi yumuşaklığı emreder, diğeri şiddeti. Bunlar da Ebû Bekir ve Ömer'dir.

(Camiussağir-5928)