İçinizden bazıları cimrilik ediyor

İçinizden bazıları cimrilik ediyor

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Muhammed Sûresi 36-38. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

36-Dünya hayâtı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Eğer îmân edip (günahlardan) sakınırsanız, (Allah) size mükâfâtınızı verir. Hem sizden (cihâd için bütün) mallarınızı istemiyor.

37-Eğer sizden onları(n hepsini) isteseydi de sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz ve (peygamber ve ashâbının bu talebleri,) sizin kinlerinizi ortaya çıkarırdı.

38-İşte siz o kimselersiniz ki, (size verilenlerin bir kısmını) Allah yolunda sarf etmeye çağrılıyorsunuz. Fakat içinizden bazıları cimrilik ediyor. Hâlbuki kim cimrilik ederse, o takdirde ancak kendi nefsine karşı cimrilik etmiş olur. Çünkü Allah zengindir, siz ise fakir kimselersiniz. Eğer yüz çevirirseniz, (Allah) yerinize sizden başka bir kavim getirir de sonra (onlar) sizin gibi olmazlar.