1. HABERLER

  2. RİSALE-İ NUR

  3. Hidayetin neticesi, semeresi ve hidayetteki lezzet ve nimet nedir?
Hidayetin neticesi, semeresi ve hidayetteki lezzet ve nimet nedir?

Hidayetin neticesi, semeresi ve hidayetteki lezzet ve nimet nedir?

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Bakara Sûresi 5. âyetin Tefsiri

اُولٰۤئِكَ عَلٰى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ 1
Bu cümledeki nüktelere işaret eden me’hazlar şunlardır:

1. Evvelki cümle ile bu cümlenin nazmı.
2. 2 اُولٰۤئِكَ ile işaret-i hissiye.
3. اُولٰۤئِكَ’deki uzaklık.
4. 3 عَلٰى’daki ulviyet.
5. 4 هُدًى’deki tenkir.
6. 5 مِنْ
7. 6 رَبِّهِمْ’deki terbiyeden ibaret yedi me’hazdır.

BİRİNCİSİ: Bu cümleyi mâkabliyle bağlayan münasebetlerdir.

Birinci münasebet: Bu cümle mâkablinden neş’et eden üç suale cevaptır.

Birincisi: Hidayetten neş’et eden o güzel vasıfları lâbis olarak hidayet tahtı üstünde oturan o şahısları görmek isteyen sâile cevaptır.

İkincisi: “O adamların hidayete istihkak ve ihtisasları nedendir?” diye sual eden sâmie cevaptır. Yani illet, sebep, اُولٰۤئِكَ ile işaret edilen vasıflardır.

S - Sâbıkan mezkûr vasıfların tafsilen zikirlerini اُولٰۤئِكَ kelimesindeki icmalden daha vâzıh bir surette sebebi gösteriyor.

C - İcmal, bazan tafsilden daha vâzıh olur. Bilhassa matlup, birkaç şeyden mürekkep olduğu zaman, sâmiin gabaveti veya nisyanı dolayısıyla, o mürekkebin eczasını mezc etmekle sebebi çıkarmak müşkül olur.

Üçüncüsü: “Hidayetin neticesi, semeresi ve hidayetteki lezzet ve nimet nedir?” diye sual eden sâile cevaptır. Yani, hidayette saadet-i dâreyn vardır. Hidayetin neticesi, nefs-i hidayettir. Hidayetin semeresi, ayn-ı hidayettir. Zira, hidayet haddizatında büyük bir nimettir ve vicdanî bir lezzettir ve ruhun cennetidir. Nasıl ki dalâlet ruhun cehennemidir; öyle de 7 وَبِا ْلاٰخِرَةِ âhiretin felâh ve saadetini intaç eder.

1 : “İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler.” Bakara Sûresi, 2:5. 
2 : İşte onlar… 
3 : …üzere, …üzerinde 
4 : Bir hidâyet. 
5 : …den 
6 : Rablerinden
7 : Ve âhirete… 

Bediüzzaman Said Nursi
İşaratü'l-İ'caz