Hiçbir nefis yoktur ki, üzerinde bir gözetici bulunmasın!

Hiçbir nefis yoktur ki, üzerinde bir gözetici bulunmasın!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Tarık Sûresi 4-10. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

4-Hiçbir nefis yoktur ki, üzerinde bir gözetici (koruyucu melek) bulunmasın!

5-O hâlde insan, neden yaratıldığına bir baksın!

6-(O) atılan bir sudan yaratıldı.

7-(Bu su) bel kemiği ile göğüs kemikleri arasın(daki uzuvlar)dan çıkar.

8-Şübhesiz ki O (Allah), onu geri döndürmeğe (öldürdükten sonra tekrar diriltmeğe) elbette gücü yetendir.

9-O gün (kalblerde bulunan) sırlar ortaya çıkarılır.

10-Artık o (insan) için ne bir kuvvet vardır, ne de bir yardımcı!