Herhangi bir kişi din kardeşine "kâfir" derse

Herhangi bir kişi din kardeşine "kâfir" derse

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

İbni Ömer (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Herhangi bir kişi din kardeşine "kâfir" derse bu onlardan birisine döner: Eğer dediği gibiyse mesele yok. Aksi halde kendisine döner.

(Camiussağir-2933)