Herbir hasse (organ) için bir ibadet vardır

Herbir hasse (organ) için bir ibadet vardır

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

İ'lem eyyühe'l-aziz!

İnsanın bir ferdinde bir cemaat-i mükellefîn bulunur.

Evet, her bir uzuv, birşey için yaratılmıştır. O uzvu, o şeyde kullanmakla mükelleftir.

Meselâ, herbir hasse için bir ibadet vardır. Onun hilâfında kullanılması dalâlettir.

Meselâ, baş ile yapılan secde Allah için olursa ibadettir, gayrısı için dalâlettir.

Kezâlik, şuarânın hayalen yaptıkları hayret ve muhabbet secdeleri dalâlettir. Hayal, onunla fâsık olur.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye