Herbir Cennetlik kişi Cehennemdeki yerini görür ve şöyle der

Herbir Cennetlik kişi Cehennemdeki yerini görür ve şöyle der

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Herbir Cennetlik kişi Cehennemdeki yerini görür ve "Allah bana doğru yolu göstermeseydi ben orada olacaktım" der. Bu onun için bir şükür vesilesi olur. Herbir Cehennemlik kişi de Cennetteki yerini görür ve "Allah beni doğru yola iletseydi ben orada olacaktım" der.

(Camiüssağir-6286)