Her ümmet için bir şeriat koyduk

Her ümmet için bir şeriat koyduk

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Hacc Sûresi 67-68. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

67 . Her ümmet için bir şeriat koyduk ki onlar onunla amel eden kimselerdir. Öyle ise bu hususta seninle aslâ mücâdele etmesinler; ve Rabbine da‘vet et! Doğrusu sen, elbette dosdoğru bir hidâyet (bir din) üzerindesin.

68 . Eğer seninle mücâdele ederlerse artık de ki: “Allah, yapmakta olduklarınızı en iyi bilendir.”