Her amelin karşılığı 10 katından 700 katına kadar karşılık görür

Her amelin karşılığı 10 katından 700 katına kadar karşılık görür

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Said (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Kul Müslüman olup İslâm'ın gereklerini yerine getirdiğinde, Allah daha önce işlediği bütün kötülükleri affeder. Bundan sonra her amelin karşılığı şu şekilde verilir: İyilik on katından yedi yüz katına kadar karşılık görür. Kötülük, Allah affetmediği takdirde misliyle cezalandırılır.

(Camiüssağir-438)