1. HABERLER

  2. RİSALE-İ NUR

  3. Hazret-i Muhammed’i (asm) evlâtları kadar tanıyorlardı neden kafir oldular?
Hazret-i Muhammed’i (asm) evlâtları kadar tanıyorlardı neden kafir oldular?

Hazret-i Muhammed’i (asm) evlâtları kadar tanıyorlardı neden kafir oldular?

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Bakara Sûresi 6. âyetin tefsiri

S - Küfür, cehildir. Halbuki kâfirler, Hazret-i Muhammed’i (a.s.m.) evlâtları kadar tanıyorlardı.

C - Küfür iki kısımdır. Bir kısmı, bilmediği için inkâr eder; ikincisi, bildiği halde inkâr eder. Bu da, birkaç şubedir. Birincisi, bilir, lâkin kabul etmez. İkincisi, yakîni var, lâkin itikadı yoktur. Üçüncüsü, tasdiki var, lâkin vicdanî iz’ânı yoktur.

S - Şeytanın kalbinde marifet var mıdır?

C - Yoktur. Çünkü, san’at-ı fıtriyesi iktizasınca, kalbi daima idlâl ile telkin için, fikri, daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan, kalbinde veya fikrinde boş bir yer marifet için kalmıyor.

Bediüzzaman Said Nursi
İşaratü'l-İ'caz