Hangi üniversiteye kaç asistan alınacak

Hangi üniversiteye kaç asistan alınacak

YÖK tarafından 2 bin araştırma görevlisi kadrosu mart ayında 41 yeni üniversiteye dağıtıldı. Kadroların üniversitelere dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ''Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller'' programı çerçevesinde 41 yeni kurulan üniversiteye 2 bin kişilik kadronun dağılımı gerçekleştirildi.

YÖK'ün belirlediği ''Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller''e ilişkin program, YÖK Başkanlığının koordinasyonunda, öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında lisansüstü eğitim verme imkanına sahip olan yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisans üstü eğitim yaptırılması yoluyla öğretim üyesi yetiştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenliyor.

Yapılan düzenlemeye göre, yükseköğretim kurumları, program kapsamında alınmasını istedikleri araştırma görevlisi sayılarını ve araştırma görevliliğine başvuruda bulunacakların lisans veya lisansüstü mezuniyet alanlarına ilişkin özel şartları belirleyip YÖK'e bildirecek.

YÖK Yürütme Kurulu, programa katılmak üzere başvuruda bulunan yükseköğretim kurumlarının taleplerini değerlendirip ÖYP araştırma görevlisi kontenjanlarını belirleyecek.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı'na, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile YÖK resmi internet sitesinde ilan edilen ÖYP araştırma görevlisi kontenjanlarına belirlenen koşulları karşılayan adaylar ilgili rektörlüklere bireysel olarak başvuracak. Değerlendirme ve atamalar cari usullere göre yapılacak.

ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına, ilgili yükseköğretim kurumunun senato kararı ile ÖYP puanları esas alınarak da atama yapılabilecek.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Yabancı Dil Sınav Sonucu 65 puanın altında olan ÖYP araştırma görevlilerine istekleri halinde ÖYP Puanları ve tercihleri esas alınarak Yükseköğretim Kurulunun belirlediği yurtiçindeki üniversitelerde altı aya kadar yabancı dil eğitimi verilecek.

Yurtiçindeki en çok altı aylık yabancı dil eğitimini tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri, kadrolarının bulunduğu üniversitelere dönecek. Yabancı dil sınavı sonucu 65 ve üzeri puan alan ÖYP araştırma görevlileri, istekleri halinde yabancı dil eğitimi için üç ay süreyle yurtdışına gönderilecek.

Yabancı dil eğitim programlarının başlama tarihinden en geç bir yıl sonra, yapılacak ilk Yabancı Dil Sınavından 65 ve üzeri puan alamayan ÖYP araştırma görevlileri ÖYP Programı kapsamında yapılan desteklerden faydalanamayacak.

Programa öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla katılan yükseköğretim kurumları, lisansüstü öğrenim verebilecekleri anabilim dallarını, bu anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayılarını, eğitim-öğretim ve araştırma altyapılarını, ÖYP dışı mevcut ve bu kapsamda almayı planladıkları öğrenci sayılarını ve bu öğrencilerde arayacakları asgari şartları YÖK'e bildirecek.

Yürütme Kurulu tarafından YÖK-ÖYP Komisyonunun görüşü de alınarak bu talepler arasından ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programlar, öğrenci kontenjanları ve öğrencilerin kabulüne ilişkin şartlar YÖK resmi internet sitesinde ilan edilecek.

65 ve üzeri yabancı dil sınav puanı olan ÖYP araştırma görevlileri, YÖK tarafından ilan edilen ÖYP lisansüstü programlarına, lisansüstü öğrenci olarak kayıt yaptırdıktan sonra, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile görevlendirilecek.

ÖĞRENİM SÜRESİ

Öğrenim süresi yüksek lisans için dört, doktora programı için sekiz, bütünleştirilmiş doktora programı için on yarı yıl olacak.

Tez çalışmalarını tamamlayamayan araştırma görevlilerine, tez izleme komitesinin gerekçeli kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yüksek lisans için iki, doktora veya bütünleştirilmiş doktora programı için en fazla dört yarı yıl ek süre verilebilecek.

Kendilerine ek süre verilen araştırma görevlileri, ek süre boyunca, bu program kapsamında verilen desteklerden yararlanamayacak.

Ek süre de dahil belirtilen süreler içinde çalışmalarını tamamlayamayan veya programa devam etmek istemeyen ÖYP araştırma görevlilerine mecburi hizmet sözleşmesi maddeleri uygulanacak.

Eğitim programına başlayan ÖYP araştırma görevlileri, kadrosunun bulunduğu üniversiteye karşı sorumlu olmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi hükmü çerçevesinde bir mecburi hizmet sözleşmesi imzalayacak.

ÖYP araştırma görevlilerine, lisansüstü öğrenim için kayıtlı oldukları enstitü tarafından bir danışman görevlendirilecek. Danışman, her yarı yıl sonunda öğrenci hakkında, ilgili enstitü tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlayacağı değerlendirme raporunu enstitüye sunacak. Bu raporlar düzenli olarak öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu üniversiteye iletilecek.

Dersleri başarıyla tamamlayan ÖYP araştırma görevlilerinin tez çalışmalarını değerlendirmek üzere, enstitü tarafından varsa mecburi hizmet yükümlüsü olduğu üniversitede görev yapan bir öğretim üyesinin de katılımıyla en az üç öğretim üyesinden meydana gelen bir tez izleme komitesi oluşturulacak. Bu komite, her yarı yıl sonunda toplanarak ÖYP araştırma görevlisinin tez çalışmasını değerlendirerek bir rapor hazırlayacak.

Raporun bir nüshası ÖYP araştırma görevlisinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu üniversiteye iletilecek. Dersleri başarı ile tamamlayarak tez aşamasına geçen ÖYP araştırma görevlileri, tez danışmanının olumlu görüşü ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile atandıkları üniversitede tez çalışmalarını yürütebilecek.

Doktora programından başarı ile mezun olan ÖYP araştırma görevlileri, en geç bir ay içinde mecburi hizmetle yükümlü olduğu üniversitedeki görevlerine dönecek. Öğretim üyesi kadro ilanlarında ÖYP kapsamında lisansüstü öğrenimini başarı ile tamamlayan araştırma görevlilerinin bulunduğu anabilim dallarına öncelik tanınacak.

31 Temmuz 2008 tarihinden sonra yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına atanan ve halen aynı kadroda bulunan araştırma görevlilerinden, ÖYP puanı, bu usul ve esaslar çerçevesinde aynı üniversitenin aynı anabilim dalına atanan araştırma görevlileri ile eşit ya da daha yüksek olanlar, yükseköğretim kurumlarının ilgili yönetim kurullarının önerisi ve YÖK Yürütme Kurulunun kararı ile bu usul ve esaslar çerçevesinde ÖYP araştırma görevlisi desteklerinden faydalandırılacak.

Bu usul ve esasların yürürlüğe girmesinden önce, ÖYP programına dahil olan üniversiteler de DPT tarafından daha önce aktarılmış meblağlar dikkate alınarak YÖK Yürütme Kurulunun kararı ile bu usul ve esaslar çerçevesinde ÖYP araştırma görevlisi desteklerinden faydalandırılacak.

KADROLARIN ÜNİVERSİTELERE GÖRE DAĞILIMI

Program kapsamında, kadroların üniversitelere dağılımı şöyle:

''Ahi Evran Üniversitesi 35

Kastamonu Üniversitesi 30

Düzce Üniversitesi 35

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 35

Uşak Üniversitesi 35

Rize Üniversitesi 65

Namık Kemal Üniversitesi 55

Erzincan Üniversitesi 40

Aksaray Üniversitesi 35

Giresun Üniversitesi 30

Hitit Üniversitesi 35

Bozok Üniversitesi 35

Adıyaman Üniversitesi 35

Ordu Üniversitesi 35

Amasya Üniversitesi 35

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 70

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 45

Sinop Üniversitesi 35

Siirt Üniversitesi 35

Nevşehir Üniversitesi 70

Karabük Üniversitesi 70

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 60

Çankırı Karatekin Üniversitesi 70

Artvin Çoruh Üniversitesi 50

Bilecik Üniversitesi 40

Bitlis Eren Üniversitesi 40

Kırklareli Üniversitesi 70

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 70

Bingöl Üniversitesi 60

Muş Alparslan Üniversitesi 60

Mardin Artuklu Üniversitesi 50

Batman Üniversitesi 40

Ardahan Üniversitesi 50

Bartın Üniversitesi 70

Bayburt Üniversitesi 70

Gümüşhane Üniversitesi 70

Hakkari Üniversitesi 35

Iğdır Üniversitesi 40

Şırnak Üniversitesi 35

Tunceli Üniversitesi 50

Yalova Üniversitesi 75.''

Haber7