Hakikattar bir rüyada gördüm ki, insanlara diyordum

Hakikattar bir rüyada gördüm ki, insanlara diyordum

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

İKİNCİ NOTA

Hakikattar bir rüyada gördüm ki, insanlara diyordum:

"Ey insan! Kur'ân'ın desâtirindendir ki, Cenâb-ı Hakkın mâsivâsından hiçbir şeyi, ona taabbüd edecek bir derecede kendinden büyük zannetme.

Hem, sen kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma. Çünkü mahlûkat mâbûdiyetten uzaklık noktasında müsâvi oldukları gibi, mahlûkiyet nisbetinde de birdirler."

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye