Hadis-i Şerif'te niye 'an filân, an filân, an filân' derler?

Hadis-i Şerif'te niye 'an filân, an filân, an filân' derler?

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

MU'CİZÂT-I AHMEDİYE (a.s.m.)

Üçüncü Esas
...

Sual: (Hadis-i Şerif'te) An'aneli senedin faidesi nedir ki, lüzumsuz yerde, malûm bir vakıada, "an filân, an filân, an filân" derler?

Elcevap: Faideleri çoktur. Ezcümle, bir faidesi şudur ki: An'ane ile gösteriliyor ki, an'anede dahil olan mevsuk ve hüccetli ve sadık ehl-i hadîsin bir nevi icmâını irae eder ve o senette dahil olan ehl-i tahkikin bir nevi ittifakını gösterir.

Güya o senette, o an'anede dahil olan herbir imam, herbir allâme, o hadîsin hükmünü imza ediyor, sıhhatine dair mührünü basıyor.

Bediüzzaman Said Nursi
Mektubat