Gurur ile, insan maddî ve mânevî kemâlât ve mehasinden mahrum kalır

Gurur ile, insan maddî ve mânevî kemâlât ve mehasinden mahrum kalır

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Üçüncü hastalık: "Gurur"dur.

Evet, gurur ile, insan maddî ve mânevî kemâlât ve mehasinden mahrum kalır. Eğer gurur saikasıyla başkaların kemâlâtına tenezzül etmeyip kendi kemâlâtını kâfi ve yüksek görürse, o insan nâkıstır. 

Böyle insanlar, malûmat ve keşfiyatlarını daha yüksek görmekle, eslâf-ı izâmın irşadat ve keşfiyatlarından mahrum kalırlar. Ve evhama mâruz kalarak, bütün bütün çizgiden çıkarlar. 

Halbuki, eslâf-ı izâmın kırk günde yaptıkları bir keşfiyatı, bunlar kırk senede bulamazlar.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye