Güldüren ve ağlatan, öldüren ve dirilten ancak O’dur

Güldüren ve ağlatan, öldüren ve dirilten ancak O’dur

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Necm Sûresi 43-49. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

43-Şüphesiz ki güldüren ve ağlatan ancak O’dur.

44-Yine şüphesiz ki öldüren ve dirilten ancak O’dur.

45, 46-Hem (rahime) atıldığı zaman bir nutfeden (hakir bir damla sudan süzülmüş hulâsadan) iki eşi, erkeği ve dişiyi yaratan şüphesiz ki O’dur.

47-Tekrar diriltmek de şübhesiz O’na âiddir.

48-Ve muhakkak ki, zengin eden ve sermâye veren ancak O’dur.

49-Hem doğrusu, (o kendisine taptıkları) Şi‘râ (yıldızı)nın Rabbi (de) ancak O’dur.