Görsünler ve duysunlar diye bir iş için ayağa kalkan kimse

Görsünler ve duysunlar diye bir iş için ayağa kalkan kimse

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Abdullah el-Huzâî (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Görsünler ve duysunlar diye bir iş için ayağa kalkan kimse oturuncaya kadar Allah'ın gazabı içerisindedir.

(Camiüssağir-8905)